Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasa 2

Czcionka:

 

ZDALNE NAUCZANIE OD 25.05.2020 DO 25.06.2020

 

 

Wychowawca kontaktuje się z uczniami w dotychczasowej formie.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

J.ANGIELSKI

 

Zachęcam do wykonania przez uczniów klasy 2 dodatkowych zadań Extra Vocabulary oraz powtórzenia słownictwa:-)

Wszystkie dostępne nagrania w linku https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Szkoła podstawowa 1-3

Tiger 2

Pupil's Audio

Hello,Hello! What's your name?

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg

 

08.06.2020r. - 23.06.2020r.

 

Proponowany zestaw dodatkowego słownictwa dla chętnych:

 

-Extra Vocabulary 1.,podręcznik str.86/zad.1. CD4.28/zad 2,3 -”Where's the lamp” CD4.29, ćwiczenia str. 81.

-Extra Vocabulary 2.,podręcznik str.87/zad.1. CD4.31/zad.2,3-”Sue's pet'” CD4.32, ćwiczenia str.82.

-Extra Vocabulary 3., podręcznik str.88/zad. 1. CD4.34 /zad.2,3-”Winter clothes” CD4.35, ćwiczenia str 83.

-Extra Vocabulary 4., podręcznik str.89/zad.1. CD4.37/ zad.2,3 - ”Let's play” CD4.38,ćwiczenia str.84.

-Extra Vocabulary 5.,podręcznik str.90/zad 1.CD4.40/zad.2,3-”What's the matter”CD4.41,ćwiczenia str.85.

-Extra Vocabulary 6.,podręcznik str.91/zad 1.CD4.43/zad.2,3-”I like my town”CD4.44,ćwiczenia str.86.

 

- Obejrzyj wideoklip i powtórz kolory:

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

 

- Obejrzyj wideoklip i powtórz liczby:

1-20 https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA 

(dodatkowe) 1-50 https://www.youtube.com/watch?v=LvvFW4u8hsQ

 

- Obejrzyj wideoklip i powtórz dni tygodnia:

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

 

- Obejrzyj wideoklip i powtórz pory roku:

https://www.youtube.com/watch?v=_6cG913j6kc

 

Proponowane linki:

https://wordwall.net/pl/resource/559263/engelska/colours

https://wordwall.net/pl/resource/212529/numbers-1-20

https://wordwall.net/pl/resource/1294377/angielski/day-week

https://wordwall.net/pl/resource/1124729/four-season

 

HAPPY  SUMMER HOLIDAYS !!! SZCZĘŚLIWYCH WAKACJI!!!

https://www.youtube.com/watch?v=fWuiq2tW8LQ

Dziękuję za współpracę - Agnieszka N.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

RELIGIA

KLASA II

1.Jestem pomocnikiem misjonarzy.

-narysuj jak ty możesz służyć innym jako misjonarz.

2.Powtórzenie wiadomości

-napisz jakie modlitwy poznałeś w tym roku?

3.Kościół domem modlitwy.

Narysuj twoje niedzielne spotkanie z Bogiem.

4.Nasze wakacje z Bogiem./t.51/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

ZDALNE NAUCZANIE OD 25.05.2020 DO 5.06.2020

 

 

Wychowawca klasy kontaktuje się z uczniami każdego dnia w dotychczasowej formie.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

J.ANGIELSKI

 

Proszę o wykonanie uczniów klasy 2 (możliwych do zrealizowania) zadań.:-)

Wszystkie dostępne nagrania w linku https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Szkoła podstawowa 1-3

Tiger 2

Pupil's Audio

Good Morning!

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE

 

25.05.2020r.

- Obejrzyj wideoklip, powtórzaj słownictwo za nagraniem oraz zwróc uwage na pisownię.

https://www.youtube.com/watch?v=BENOOK_utYk

-Podręcznik  str.67. Obejrzyj wideoklip z piosenką ”The road safey” https://www.youtube.com/watch?v=ZoUdgARpbrY lub odtwórz nagranie CD4.4. Nastepnie spróbuj wskazać odpowiednie zdjęcie z wymienioną zasadą bezpiecznego przejścia przez drogę zgodnie z treścia piosenki:( Stop/Stand on the pavement- zdjecie b/ Look left – zdjęcie c/, You can cross the road now – zdjęcie a.)

- Uzupełnij ćwiczenia na str. 65. Odtwórz  kolejny raz piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=ZoUdgARpbrY , ponumeruj jej zwrotki w kolejności zgodnej z diagramem i treścią. W następnym zadaniu zakreśl właściwe zasady: (2. Don't play ball games./Nie graj w piłkę. 3. Don't stand in the road./ Nie stój na drodze. 4.Look left./Spójrz w lewo.)

 

26.05.2020r.

- Podręcznik str.68. Wysłuchaj nagrania CD4.7 z jednoczesnym wskazaniem na odpowiednie ilustracje.

1b – Look ! There's a beach./Spójrz! Tam jest plaża.,

2c - Look! There's a funfair./Spójrz! Tam jest wesołe miasteczko.

3f – Look! There's a swimming pool./Spójrz! Tam jest basen.

4a – Look! There's an aquarium./Spójrz! Tam jest akwarium.

5d - Look! There's an ice rink./Spójrz!Tam jest lodowisko.

6g - Look! There's a water park./Spójrz! Tam jest park wodny.

7h - Look! There's a zoo./Spójrz! Tam jest zoo.

8e - Look! There's a park./Spójrz! Tam jest park.

W zadaniu 4 na str.69 wskaż odpowiednią ilustrację słuchajac nagrania CD4.8.

- Ćwiczenia str..66. Uzupełnij wypowiedzi (co mówią postaci na rysunkach?): 2.cross,3.Look.W

 

Happy Mother's Day/Szczęśliwego Dnia Mamy :-) https://www.youtube.com/watch?v=ca9rptz0mDI

 

01.06.2020r.

- Podręcznik str. 70.  Na dzisiejszej lekcji poznamy tradycyjną angielską rymowankę o marynarzu. Odtwórz wideoklip ''A sailer goes to sea.”- „Marynarz płynie w morze” . https://www.youtube.com/watch?v=U1WBqf1NTKk lub wysłuchaj nagrania CD4.9. W zadaniu 2 wysłuchaj nagrania CD4.11 i wskaż odpowiednie zdjęcia według kolejności (1c,2b,3a).

 

- Ćwiczenia str.67. Odtwórz ponownie wideoklip  https://www.youtube.com/watch?v= i   ponumeruj fragmenty rymowanki zgodnie z treścią. Następnie uzupełnikj wypowiedzi: 2.there's a swimming pool. 3. my town, there's a park.

 

Happy Children's Day!!! /Szczęśliwego Dnia Dziecka:-) https://www.youtube.com/watch?v=1--r4FANw8Q

 

02.06.2020r.

- Podręcznik str. 71. Słuchając nagrania CD4.12, poszukaj i wskaż poszczególne ilustracje.

1.She's got tummy ache./Ona ma ból brzucha.

2.He's got a cut./ On się skaleczył.

3.It's a beach./To jest plaża.

4.It's an aquarium./To jest akwarium.

5.It's a water park./To jest park wodny.

6.She's got tothache./Ona ma ból zęba.

7.She's got a headache./Ona ma ból głowy.

8.He's got cough./On ma kaszel.

9.It's a park./To jest park.

Otwórz podręcznik na stronie 72 , słuchając nagrania CD4.13,  jednocześnie śledź treść w dymkach. Proponuję zatrzymać nagranie po każdej wypowiedzi aby móc odpowiedzieć na pytanie: Who says that?/Kto to powiedział?/ i połączyć wypowiedź ze zdjęciem.(1c-Pong/2d-Ping/3b-Jay/4a-Sue).

 

- Uzupełnij ćwiczenia ze stron 70,71. Wpisz wyrazy do właściwych ramek:Health problems/Problemy zdrowotne oraz Places/Miejsca. W zadaniu 2 uzupełnij zdania wyrazami z ramki.(2.pavement,3.ice rink,4.feeling,5.There's,6.tummy ache).

 

Proponowane linki:

https://wordwall.net/pl/resource/2115885/angielski/tiger-2-unit-6-memory

https://wordwall.net/pl/resource/1950953/angielski/tiger-2-unit-6-wordsearch

https://wordwall.net/pl/resource/1950729/angielski/tiger-2-unit-6-road-safety-2

Zaśpiewaj z rodzicami :-)

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

Dziękuję za współpracę.

Pozdrawiam, Agnieszka N.

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

            Proszę o utrwalanie wymowy w oparciu o karty pracy wklejone do zeszytów od logopedii. Zachęcam także do korzystania z zadań zamieszczonych na poniższych stronach internetowych. Jeżeli jednak nie będziecie pewni czy wymawiacie prawidłowo, wróćcie do ćwiczeń z zeszytu.

Proponowane i zarazem godne polecenia bezpłatne gry i zabawy logopedyczne online:

mimowa.pl

Wszystkie gry i ćwiczenia zostały zaprojektowane aby pomóc w konkretnych problemach wymowy. Wpisując w przglądarkę adres strony mimowa.pl otrzymamy dostęp do ćwiczeń logopedycznych. Zadania zostały podzielone na poszczególne kategorie:

- Gimnastyka buzi i języka;

- Kappacyzm (k,ki) i gammacyzm (g,gi) oraz głoski (f,w,b,t);

- Seplenienie (s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż/rz,cz,dż);

- Reranie (r) oraz głoski (l,j).

domologo.pl

Wpisując w przegladarkę adres strony domologo.pl otrzymamy dostęp do ćwiczeń rozwijających wymowę głosek: r, szumiących(sz,ż/rz,cz,dż), syczacych(s,z,c,dz), ćiszących (ś,ź,ć,dź), dźwięcznych (b,w/v,d,dz,z,dż,ż/rz,ź,g,l,ł,m,n,ń,r,a,e,i,o,u,y), ćwiczenia różnicowania głosek, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne oraz z zakresu płynności mowy.

wordwall.net

Wpisując w przeglądarkę adres strony wordwall.net następnie hasło logopedia otrzymamy dostęp do wielu gier i zabaw z zakresu: ćwiczeń przygotowujących do wywołania oraz utrwalania prawidłowej wymowy głosek, cwiczeń wzbogacajacych słownik dziecka, utrwalających znajomość liter, doskonalących pamięć, uwagę, spostrzeganie.

Proponowane zadania do ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych z instrukcjami do ich samodzielnego przygotowania.:

1.Słodka gimnastyka buzi i języka – gimnastyka_buzi.pdf (Można wydrukować, pokolorować i grać z rodziną. Można też bawić się, korzystając z karty na ekranie monitora - przećwiczyć po kolei zadania z obrazka).

2.Wąż z papieru - waz .pdf (Możecie przygotować węża: z papieru, kleju, słomki do napojów. Obrazek można przerysować lub wydrukować, pokolorować i wyciąć. Język nakleić na koniec słomki i w takiej formie przykleić do spodniej strony głowy węża. Pod wpływem powietrza z rurki, będzie się poruszał. Pamiętajcie, że dmuchając w słomkę, musicie trzymać ją na środku ust, zęby nie biorą w tym udziału. Nabieramy powietrze nosem. Można też po wycięciu węża zawiesić go na sznurku i ćwiczyć wydmuchiwanie powietrza w niego:wdech nosem, wydech ustami).

Powodzenia, życzę dobrej zabawy.

Agnieszka N.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

RELIGIA

 

1.”Trójca Święta- W Imię Ojca i Syna I Ducha Świętego”/temat 48/

a/Wymień osoby Trójcy Świętej.

b/Wymień symbole Trójcy Świętej.

c/Odpowiedz na pytania:

-Kto stworzył świat?

-Kto zbawił świat?

2.Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez życie./temat 49/

Odpowiedz:

a/Pod jaką postacią został Pan Jezus z nami?

b/Kogo czcimy w Najświętszym Sakramencie?

c/Do ilu ołtarzy idzie procesja w Boże Ciało?

3.Dobre Serce Jezusa otwarte dla nas./temat 50/

Odpowiedz na pytania;

a/W którym miesiącu czcimy Najświętsze serce Jezusa?

b/Co Pan Jezus uczynił z miłości do ludzi.

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TEMATY OD 11.05 DO 24.05 W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/8-1590338356.docx

TEMATY I ZAGADNIENIA DLA UCZNIÓW KLASY II

OD 27.04.2020 DO 10.05.2020

ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYM LINKU

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/0-1588945290.docx

 

TEMATY I ZAGADNIENIA DLA UCZNIÓW KLASY II

OD 15.04.2020 DO 26.04.2020

ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYM LINKU

http://sptrzepowo.szkolna.net/pliki/plik/scal2-1587904860.docx

 

Imieniny

Zegar

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pogoda

LEPSZA SZKOŁA